Pimen Sofronov (09.09.1898 – 13.05.1973)

Siit Tihhotka (Tiheda) külast, pärit kunstniku-ikoonimaalija Pimen Sofronovi nimi on kuldsete tähtedega kirjutatud maailmakultuuri altarile. Spetsialistide hinnangul on Sofronov „vene emigratsiooni mõjukaim ikoonimaalija“ Euroopas ja Ameerikas. 1930.-1940. aastatel lõi ta ikoonimaalikoolid Riias, Pariisis ja Belgradis, pidas loenguid Belgias ja Prahas ning maalis ikoone Jugoslaavia kuninga Aleksandr I ja Rooma Paavsti Pius XI jaoks. Pärast teist maailmasõda kutsuti Sofronov Ameerikasse ikoonimaali õpetama. 1950.-1960. aastatel maalis ta ikoone ja freskosid õigeusukirikutele üle terve Ameerika Ühendriikide.

 

Pikki aastaid on P. Sofronov olnud oma kodukülas ja Eestis peaaegu unustuse hõlmas. Nüüd on tulnud aeg, mida võib pidada tema naasmiseks kodumaale. Valminud on muuseumis suur ekspositsioon P. Sofronovi esemeid, loomingut, järgijaid.